Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

Projektid

Erinevate fondide (Vabaühenduste Fond, Kodanikuühiskonna Sihtkapital jt) toel viime läbi projekte, mille ühiseks eesmärgiks on üldise teadlikkuse tõstmine keskkonnaõigusest ja kodanike õigustest ning keskkonnaalaste otsuste kvaliteedi parandamine.


Käimasolevad projektid  

Lõppenud projektid