Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

Korduvad küsimused

Mis on keskkonnaõigus?

Keskkonnaõigus on meid ümbritseva keskkonna kasutuse reeglite kogum. Keskkonnaõigus hõlmab endas nii looduskaitse, siseveekogude, mere ja välisõhu kaitse reegleid. Keskkonnaõigus reguleerib lisaks erinevate loodusvarade, näiteks maapõue, metsa ja kalavarude kasutamist.

Keskkonnaõigusega väga lähedalt seotud valdkonnaks on ka ruumiline planeerimine.

Lähemalt saad keskkonnaõigusest ja selle alla kuuluvatest valdkondadest lugeda meie materjalide alalehelt.

Mis on Keskkonnaõiguse Keskus?

Keskkonnaõiguse Keskus on sõltumatu sihtasutus, mis tegutseb avalikes huvides. Hetkel kuulub meie meeskonda kolm keskkonnaõigusele pühendunud juristi ja büroojuht. Meie eesmärgiks on kujundada keskkonnaõiguse norme ja praktikat selliselt, et need kaitseks tõhusalt inimeste tervist ja heaolu ning tagaksid loodusliku mitmekesisuse säilimise.

Lähemalt saad KÕKi tegevuste, eesmärkide, väärtuste, koostööpartnerite jms kohta lugeda meid tutvustavalt alalehelt.

Mida ma siit veebilehelt leian?

Kui vajad õiguslikkunõu või abi seoses mõne konkreetse arendusplaaniga (nt kaevanduse, tehase, elamute, lauda, paisu vms rajamisega), siis kirjuta või helista mõnele meie juristile või KÕKi üldkontaktidele. Esialgse hinnangu olukorrale ja vastused lihtsamatele küsimustele anname tasuta. Lähemalt saad meie õigusabi kohta lugeda siit.

Kui soovid oma õigusi ja osalusvõimalusi iseseisvalt välja selgitada, siis vaata meie kodulehel avaldatud juhiseid.Kui sul on konkreetne küsimus poolelioleva keskkonnaloa, planeeringu või mõjude hindamise menetluses osalemise kohta, võid sellele vastuse leida veebijuhise „Oska osaleda“ abil.

Kui tunned huvi keskkonnaõiguse vastu üldisemalt, soovitame alustada meie materjalide alalehelt. 2014. a augustis jõustunud keskkonnaseadustiku üldosa seaduse sätete tähenduse kohta saad lugeda samuti meie kodulehel avaldatud seaduse kommentaaridest.

Selleks, et olla kursis keskkonnaõiguse uuemate arengutega, saad liituda meie uudiskirjaga. Samuti on meie kodulehel kättesaadavad kõik varasemate uudiskirjade artiklid, alates 2009. aastast.

Kui oled keskkonnaotsuseid tegev ametnik, siis leiad meie kodulehelt ka sind abistavaid praktilisi juhiseid, näiteks heade kaalutlusotsuste tegemise ning kaasava planeerimise teemal.

Kui tunned lähemat huvi selle vastu, kuidas KÕK kaitseb avalikke huve maapõue, suurobjektide rajamise, müra ja Natura alade kaitse valdkonnas, saad sellest lugeda vastavatelt alalehtedelt.

KÕKi käimasolevate ja varasemate projektide kohta saad lugeda siit.