Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

Keskkonnavastutus

Keskkonnavastutuse valdkonnas on KÕK õigusabi andnud ainult seoses Nasva jõe kalade hukkumise probleemiga.

Vt keskkonnavastutuse teemat lähemalt Keskkonnaõiguse rubriigis.