Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Kliimaõigus noortele

Projekti eesmärgid: 

Saadud uute teadmiste ja oskuste ning kättesaadavaks tehtud abimaterjalide toel on kliimahuvilised noored võimekamad kliimamuutuse pidurdamisel.

Projekti kestus: 01.04 - 30.11.2022

Keskkonnaõiguse Keskus soovib võimestada kliimaõigust puudutavatel teemadel noori. Korraldame noortele kliimaõiguse teemadel kolm veebikoolitust. Samuti valmivad projekti lõpuks kliimaõigust puudutavad abimaterjalid, mida saavad kasutada noored ise, aga ka õpetajad. Projekti tegevuste planeerimisel nii, et need vastaksid maksimaalselt hästi noorte huvidele, vajadustele ja ootustele, kaasame nii noori kui ka õpetajaid.

Oodatud tulemused

Projekti tegevustes (koolitused jms) osalevate noorte:
Tegevused

Veebikoolitused noortele:
Abimaterjalide loomine lähtuvalt koolituste teemadest, kasutamiseks nii noortele kui nende õpetajatele.

Aruteluseminar
 
laiemale huvilisteringile, kus ühiselt arutatakse selle üle, mida saab noor teha kliimavallas selleks,  et kliimamuutust pidurdada.

Meeskond: jurist Triin Jäädmaa, kommunikatsioonijuht Katre Liiv ja projektijuht Tarmo Treimann

Projekti eelarve: 8843,70 eurotRohkem infot: 

Tarmo Treimann, projektijuht, telefon 5650 2636, tarmo@k6k.ee
Katre Liiv, kommunikatsioonijuht, telefon 5076519, katre@k6k.ee
1Planet4All projekti kaasrahastavad Euroopa Komisjon ja Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Sisu eest vastutab Keskkonnaõiguse Keskus ja see ei pruugi kajastada Euroopa Liidu ametlikke seisukohti.