Esimese teema raames käsitleme keskkonnateabe nõuetele vastamise erireegleid, sh teabe andmisest keeldumise aluseid, nagu intellektuaalomandi kaitse ja asutusesiseste dokumentide konfidentsiaalsus. Teise teema raames selgitame avalikkuse keskkonnaasjadesse kaasamise põhimõtteid konkreetsete menetlusnõuete näitel, nagu nt naabrite kaasamine ehitusloa menetlusse ja avaliku väljapaneku pikkus planeerimisasjades. Koolitusel saadud teadmiste kinnistamiseks teeme ka praktilisi ülesandeid.


PÄEVAKAVA

12:45-13.00 Kogunemine

13.00-13:30 Sissejuhatus: menetlusnõuete eesmärgid ja õigusraamistik

13:30-14:30 Vastamine keskkonnaalastele teabenõuetele

14:30-14:45 Kohvipaus

14:45-15:15 Praktiline ülesanne

15.15-16:15 Keskkonnaasjadesse kaasamise põhimõtted

16:15-16:30 Kohvipaus

16:30-17.00 Praktiline ülesanne

Koolitajaks on Keskkonnaõiguse Keskuse jurist Kadi-Kaisa Kaljuveer.

Koolitus toimub 17.03.2020 kell 12:45-17:00 Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus (Telliskivi 60a/3), koolitusruumis Vägi (IV korrus).

Koolitus on tasuta, ent osalemiseks tuleb end registreerida hiljemalt 11.03 SIIN.

Rohkem infot:
Kadi-Kaisa Kaljuveer
kadikaisa@k6k.ee
Telefon: 742 4524

 

Koolitus toimub projekti “Juurdepääs õigusemõistmisele keskkonnaasjus - õigusala spetsialistide teadlikkuse tõstmine” („Education and Awareness Raising of Legal Professionals on Access to Justice”) raames, mida rahastab Euroopa Liidu LIFE programm. Projekti eesmärk on parandada avalikkuse juurdepääsu õigusemõistmisele keskkonnaasjades. Lisaks Eestile on projekti partnerriigid Suurbritannia, Ungari, Hispaania, Austria, Saksamaa, Poola, Prantsusmaa ja Slovakkia.

 

Lisainfo projekti kohta Keskkonnaõiguse Keskuse kodulehel.