Kaarel Relve ettekannet pidamas Eesti Akadeemilises Õigusteaduse Seltsis, 19.11.2019. Foto: Katre Liiv

Milline keskkonnahuvi väärib kohtulikku kaitset?

•       Kaitsealuse kassikaku huvi maiustada jänestega või hoopis iga jänese huvi elu säilimisele ja keha puutumatusele?

•       Üürniku huvi, et tema koduaknast paistvale merelahel ei oleks näha tuulikuid või vastupidi soov neid seal näha?

•       Omaniku huvi, et tema maa säiliks võimalikult looduslähedasena või naabri huvi juhtida maa kuivendamiseks vett läbi võõra maa?

Millisel määral peavad huvide kaitsel keskkonnahäiringud olema tõendatud?

•       Millises ulatuses tuleb välja selgitada negatiivsed keskkonnamõjud (strateegilises) keskkonnamõju hindamises?

•       Millises ulatuses peaksid haldusorgan ja kohus koguma oma algatusel täiendavaid keskkonnalaseid tõendeid?

Ettekandeõhtut juhatas Villem Lapimaa Tallinna Ringkonnakohtust.

Aitäh kõigile osalejatele!


Vaata lisaks:

Kaarel Relve ettekanne "Huvi ja tõend – takistused õigusemõistmisele keskkonnaasjades?" (19.11.2019, Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Selts)

Kaarel Relve ettekannet pidamas Eesti Akadeemilises Õigusteaduse Seltsis, 19.11.2019. Foto: Katre Liiv

Kaarel Relve ettekannet pidamas Eesti Akadeemilises Õigusteaduse Seltsis, 19.11.2019. Foto: Katre Liiv


Kaarel Relve ettekannet pidamas Eesti Akadeemilises Õigusteaduse Seltsis, 19.11.2019. Foto: Katre Liiv
Kaarel Relve ettekannet pidamas Eesti Akadeemilises Õigusteaduse Seltsis, 19.11.2019. Foto: Katre Liiv