Koolitusteemadeks on planeerimismenetlus, keskkonnamõju strateegiline hindamine ja avalikkuse kaasamine. KÕKi lektor  Liis Keerberg käsitleb koolitustel  ruumilist planeerimist puudutavaid olulisi kohtulahendeid ja otsuste motiveerimise temaatikat. 

Koolituste sisu ja täpsema ajakava ning registreerimise kohta leiate infot EMSLi kodulehelt.  Vaata projekti kohta lähemalt ka KÕKi kodulehelt.