Käsiraamatus antakse ülevaade KOV kohustustest planeerimismenetluse erinevates etappides - alates planeeringu algatamisest kuni kehtestamiseni, põhirõhk on asetatud planeeringu menetlemisele ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimisele ning avalikkuse kaasamise nõuetele.

KÕKi juristide Liis Keerbergi ja Kärt Vaarmari poolt on koostatud käsiraamatu planeerimismenetluse ja KSH juriidilisi nõudeid puudutavad osad - muuhulgas on esitatud info 9 olulisema Riigikohtu lahendi kohta, milles antakse tõlgendusi planeerimismenetluse erinevate etappide nõuete kohaldamiseks.

 

Käsiraamat on osa projektist „Omavalitsuste haldussuutlikkuse tõstmine arendustegevust puudutavate keskkonnaotsuste tegemisel ja kohalike elanike kaasamisel“, milles Keskkonnaõiguse Keskus osales MTÜ Ökomeedia ja Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu (EMSL) partnerina. Projekti käigus viidi 2010. aasta kevadel üle Eesti läbi koolitused ca 70 erineva omavalitsuse esindajale viies suuremas linnas (Tallinn, Tartu, Pärnu, Rakvere, Kuressaare); käsiraamatus antakse muuhulgas vastused ka KOV-de ametnike poolt koolitustel esitatud küsimustele ning seega on tegemist tõeliselt praktiliste näpunäidetega.

Projekti rahastati Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP)  regionaalarengu toetusskeemi raames, mida koordineerib Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Lae käsiraamat alla siit: Head_keskkonnaotsused_kasiraamat.pdf (1,1 MB)