Seekordses numbris anname õhjalikuma ülevaated ÜRO kliimamuutuse raamkonventsiooni osapoolt Cancuni kohtumisel saavutatust. Lühiuudistes juttu Eesti vastu algatatud rikkumismenetlustest seoses keskkonnaalaste direktiivide ülevõtmise tähtaegade mittejärgimisega, Riigikohtu senist praktikat muutvast lahendist 3-3-1-63-10, vastuvõetud kemikaali- ja kalapüügiseaduse muudatustest ja paljust muust.

KÕK annab elektroonilist keskkonnaõiguse uudiskirja välja alates 2009.a. algusest, uudiskiri ilmub üks kord kuus. Varasemad uudiskirjad on kättesaadavad KÕKi kodulehel Uudiskirja rubriigis.