Põhjalikum ülevaade keskkonnamõju hindamise ja keskonnajuhtimissüsteemi seaduse muutustest ning EL uuest tööstusemissioonide direktiivist. Lühiuudistes räägime muuhulgas Nagoya bioloogilise mitmekesisuse konverentsi tulemustest, Euroopa Komisjoni seisukohast naftapuurplatvormide õigusliku regulatsiooni kohta, Riigikogus esimese lugemise läbinud keskkonnaseadustiku üldosa seadusest ja muudest teemadest.

KÕK annab elektroonilist keskkonnaõiguse uudiskirja välja alates 2009.a. algusest, uudiskiri ilmub üks kord kuus. Varasemad uudiskirjad on kättesaadavad KÕKi kodulehel Uudiskirja rubriigis.