KÕK osutas tasuta keskkonnaõigusabi 2008.a. juunist kuni 2010.a. juunini, selle aja jooksul nõustati kokku ca 60 pöördujat; põhjalikumat tegelemist nõudnud juhtumeid oli ca 20 ringis, sealhulgas kolm kohtuasja.

Olulisemate juhtumite kohta koostatud 10 juhtumianalüüsi annavad näitliku pildi sellest, kuidas keskkonnaalased õigusnormid praktikas reaalselt töötavad ning milliste probleemidega keskkonnaorganisatsioonid, üksikisikud või ametnikud seejuures kokku puutuvad. Analüüsitud juhtumite hulgas on Esivere dolokivikarjäär, Ess-soo kohalik kaitseala, Audru kalakasvandus, ehitusmaavarade arengukava, Hellenurme sigala jm.

Käsitletud juhtumite põhjal koostatud koondanalüüsid kaevanduste rajamise ning müra ja lõhnaga seotud probleemide kohta annavad ülevaate olulisematest õiguslikest kitsaskohtadest nendes valdkondades ja pakuvad probleemidele lahendusi.

Koostatud juhtumianalüüsid ning välisõhu ja kaevanduste probleemide analüüsid koos soovitustega on avaldatud siin: http://www.k6k.ee/k6k/mida-me-teeme/projektid/keskkonnaalaste-juhtumite-oiguslik-kasitlemine-ja-analuus

Projekti käigus käsitletud juhtumite kohta saab lähemalt lugeda siit:http://www.k6k.ee/keskkonnaigus/juhtumid

Projekti elluviimine toimus Vabaühenduste Fondi toel, mis on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel. Toetust koordineerib Avatud Eesti Fond.