Kuna Eesti riik peab raporti esitama 2010.a. detsembris, kogutakse praegu erinevate institutsioonide ja osapoolte käest teavet, kuidas konventsiooni rakendamine on viimastel aastatel toimunud.

KÕKi vastused küsimustikule on kättesaadavad siin.