KÕK on J&E liige alates 2008.a. jaanuarist. Üldkoosolekul arutati J&E edasisi suundi ja järgmise aasta tegevusi; 2011.a. märksõnadeks saavad olema kliimamuutuse ohjamise õiguslik pool ning keskkonnaalaste õiguste tagamine. J&E tegevuste kohta saab lähemalt lugeda J&E kodulehelt: http://www.justiceandenvironment.org/