Valmis on saanud Keskkonnaõiguse Keskuse 2011. a teine uudiskiri. Seekordses mahukamas uudiskirjas tutvustame pikemalt mõningaid uue, 2012. a kehtima hakkava halduskohtumenetluse seadustiku olulisemaid aspekte. Lisaks sellele suur hulk lühiuudiseid, muuhulgas tutvustame Vabariigi Valitsuse  uut reglementi, Eesti uut ettepanekut kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse riikliku jaotuskava osas, Eesti vastu algatatud rikkumismenetlusi seoses veekvaliteedi standardite ja merestrateegia raamdirektiivi ülevõtmisega ja muid teemasid

KÕK annab elektroonilist keskkonnaõiguse uudiskirja välja alates 2009.a. algusest, uudiskiri ilmub üks kord kuus. Varasemad uudiskirjad on kättesaadavad KÕKi kodulehel Uudiskirja rubriigis.