KÕKi sünnipäevana tähistatakse 7. novembrit, kuna sel päeval 2007. aastal kanti KÕK registrisse ning sai sellega ametlikult loodud. KÕKi asutamisleping kirjutati alla juba mõni päev varem, täpsemalt 2. novembril. Asutajateks olid Eestimaa Looduse Fond ning keskkonnajuristid Kärt Vaarmari, Liis Keerberg ja Silver Nittim, organisatsiooni loomise eesmärgiks oli uurida keskkonnaõiguse rakendamise praktikat ja tõsta selle kvaliteeti.

Keskkonnaotsustuste parendamine (tasakaalustatuse ning põhiseaduslikkuse tagamine) on KÕKi tegevuse eesmärgiks ka tänapäeval. Eesmärgi täitmiseks tegeleme nõustamisega üksikjuhtumitel, analüüside koostamisega, koolituste läbiviimisega ning infovahendusega. Viimase raames anname välja igakuist uudiskirja, oleme koostanud keskkonnaõiguse alaseid materjale koondava andmebaasi ning postitame huvitavaid materjale oma Facebooki lehele.

Olulise sammuna organisatsiooni arengus koostasime viimasel aastal KÕKi strateegia aastateks 2011-2013.