Koolituspäevadel „Kuidas teha õiguspärast planeerimisotsust“ rääkisime KOV-de planeerimistegevusega seotud ametnikele kaalutlusotsuse tegemisest planeerimismenetluses  ning planeeringu kehtestamisel – milliseid põhimõtteid tuleb seejuures järgida, milliseid huve ja asjaolusid kaaluda, mida arvestada keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisel jne. Lisaks seadusest tulenevatele nõuetele käsitlesime põhjalikult Riigikohtu praktikat ning kirjeldasime juhtumeid ka KÕKi juristide praktikast.

Kokku korraldasime 2010.a. detsembrist alates neli koolituspäeva; koolitustel osales kokku 61 ametnikku 26 omavalitsusest.

KÕKi tasulise koolitusprogrammi väljatöötamist toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

KÕKilt on võimalik koolitusi tellida ka jooksvalt, vt teemade kohta lähemalt kodulehelt.