Muuhulgas arutati, kas ja kuivõrd KÕK peaks tegelema juhtumite puhul nõu andmisega ning leiti, et juhtumite käsitlemine on hea võimalus praktika mõjutamiseks, millega võiks jätkata. Samas peaks KÕK nõukogu arvates hoidma ekspertorganisatsiooni suunda, mistõttu saame kaitsta klientide huve vaid nendes asjades, milles KÕK eksperdina näeb tegutsemise vajadust.

Nõukogu tõi olulisena välja ka Riigikogu poolt sel aastal vastu võetud õiguspoliitika arengusuundi aastani 2018, iseäranis õigusaktide mõju hindamise vajaduse suurenemist. Riigikontrolli hiljutine audit näitab, et õigusaktide mõjusid ei ole seni eriti hinnatud, mistõttu puudub seadusandjal tegelikult info õigusakti tagajärgede kohta. Tegemist on seega valdkonnaga, kus on palju arenguruumi ning ka KÕKi tegevused peaksid seda arengut toetama.

KÕKi nõukogusse kuuluvad alates 2011.a. märtsist Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees Jüri-Ott Salm (nõukogu esimees), Tartu Ülikooli keskkonnaõiguse lektor Kaarel Relve, Säästva Eesti Instituudi programmijuht Kaja Peterson ning riigikontrolli audiitor Airi Andresson.

KÕKi nõukogu koosolekud toimuvad kaks korda aastas; järgmine nõukogu koosolek toimub 2012. a kevadel.