Muuhulgas ootame assistendilt abi

  • kirjavahetuse korraldamisel ning dokumentide vormistamisel

  • dokumentide haldamisel ja arhiveerimisel, elektroonilise dokumendihaldussüsteemi loomisel
  • koosolekute ja kohtumiste ettevalmistamisel ja protokollimisel
  • koolituste jm ürituste korraldamisel
  • lähetustega seonduva organiseerimisel
  • kontori haldamisel ja meeskonnale mõnusa töökeskkonna tagamisel