Euroopa Komisjon on ootamas arvamusavaldusi seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi kohta.

Lühiuudised kajastavad veel arenguid või uusi õigusakte keskkonnamõju hindamise, saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli, keskkonnatasude, ruumilise planeerimise, kliimamuutuse, mullakaitse, ohtlike ainete ja kiirguse teemavaldkondades.

Loe uudiskirja siit