Varasemalt on Jane omandanud Tartu Ülikoolis bakalaureusekraadi keskkonnatehnoloogias, õppides kõrvalerialana õigusteadust. 2010. aastal kaitses Jane oma bakalaureusetöö "Tuulikute keskkonnamüra ja selle levimist mõjutavad tegurid.”

 KÕKi meeskonnaga liitus Jane 2011. a sügisel.  

 Palju õnne!