KÕKi jurist ja juhatuse liige Kärt Vaarmari: „KÕKi poole pöördutakse ikka ja jälle alles olukorras, kus otsused on juba tehtud, ent sageli on siis juba hilja otsuse mõjutamiseks midagi ette võtta ning ka kohtust ei pruugita enam õigust saada. Projekti raames annabki KÕK tasuta õigusabi juhtudel, kui osalemisvõimalused on veel avatud ja otsuse menetlemine pooleli, kusjuures KÕKi poole pöörduja peab ka ise olema valmis aktiivselt tegutsema. Tahame muuta olukorda, et inimesed hakkavad reageerima alles siis, kui kopp juba maasse lüüakse.“

 Õigusabi andmise täpsemad tingimused on üleval KÕKi kodulehel, kus saab täita ka taotlusvormi õigusabi saamiseks: http://www.k6k.ee/tegevused/projektid/kaimasolevad-projektid/teavitus-ja-noustamiskampaania-oska-osaleda

Projekti elluviimist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus, õigusabi andmine jätkub kuni järgmise aasta märtsini.

Varem on KÕK andnud tasuta keskkonnaõigusabi aastatel 2008-2010, tollaste juhtumite ja nende tulemuste kohta leiab infot KÕKi kodulehelt: http://www.k6k.ee/tegevused/juhtumid

 Lisainfo: Kärt Vaarmari, kart@k6k.ee, tel 5274761