Kampaania käigus on KÕKi poole pöördutud erinevate küsimustega, mis puudutavad muuhulgas õhu ja vee kvaliteeti, lindude turvalisust ja üldisemalt ka inimeste endi elukeskkonna heaolu. Näiteks toetab KÕK südikaid Taikse külaelanikke kohaliku lüpsifarmi laiendamise küsimustes kaasa rääkimisel. Külaelanike peamine mure on farmi laienemise tagajärjel tekkiv õhu ja põhjavee võimalik saastumine, mistõttu võib kannatada kohalik külakogukond. Tänaseks on KÕK aidanud külaelanikke Keskkonnaametile ametlike seisukohtade koostamisel, milles nõutakse täiendavaid keskkonnamõjude hindamisi. KÕK on valmis külaelanikke nõustama ka järgmistes protsessi etappides.

KÕKi arvates on oluline mõista, et erinevate planeeringute kinnitamine, keskkonnalubade väljastamine ning loodusobjektide kaitse alla võtmine ei ole vaid riigi või omavalitsuste pärusmaa – oma sõna saavad soovi korral sekka öelda ka kõik kodanikud ja kodanikeühendused, kuid seda tuleks teha võimalikult varakult. Kuna tihtilugu on oma õiguste mõistmiseks tarvis läbi tungida keerukatest juriidilistest rägastikest, siis on KÕK valmis siinkohal omalt poolt inimesi aitama tasuta õigusalase nõu ja jõuga. Täiendavat infot ning tasuta õigusabi taotlemise vormi leiab aadressil

www.k6k.ee/tegevused/projektid/kaimasolevad-projektid/teavitus-ja-noustamiskampaania-oska-osaleda.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud “Oska osaleda” kampaania raames koostatakse ühtlasi ka elektrooniline kasutajasõbralik juhend, et inimesed saaksid edaspidi lihtsamini aru, millised on nende õigused ning kuidas ja millal keskkonnaalaste küsimuste otsustamisel osaleda. Juhend valmib tänavu sügisel ning seda tutvustatakse lähemalt mitmel pool Eestis toimuvatel infopäevadel.


Küsi rohkem infot oma õiguste ja võimaluste kohta: 

Kärt Vaarmari, kart@k6k.ee, tel 5274761