Vabaühenduste arenguprogrammis osalemine annab KÕKile võimaluse kahe eksperdi – Kristina Männi ja Minna Riari nõul ja toel tegeleda oma arenguvajaduste väljaselgitamise ning lahendamisega. Vajadusel ja võimalusel kaastakse vajadustega tegelemiseks ka vabatahtlik partner. Programmis osalemise läbi soovime eelkõige suurendada oma tegevuse mõju ning saada välistelt ekspertidelt hinnangut sellele, kui hästi ja efektiivselt meie organisatsioon toimib.

Projekti esimeses etapis tutvuvad eksperdid KÕKi tööga, seda nii dokumentide kui ka intervjuude vahendusel, seejärel koostatakse esialgne tegevuskava. Vabaühenduste arenguprogrammi kohta on lähemalt võimalik lugeda EMSLi kodulehelt.