Sel aastal on J&E peamisteks tegevusvaldkondadeks olnud keskkonnaalased õigused (eelkõige keskkonnaalane kaebeõigus), kliimamuutustega arvestamine keskkonnamõjude hindamisel ning keskkonnavastutus. Lisaks J&E liikmetele ja partneritele osaleb üldkoosolekul ka Adam Nagy Euroopa Komisjoni keskkonnavaldkonna peadirektoraadist (DGEnvironment). A. Nagy töövaldkonda kuulub mhkeskkonnaasjades juurdepääsu õigusmõistmisele ühtlustava EL direktiivi eelnõu (nn Access to Justice direktiiv) väljatöötamine.

J&E koondab avalikes huvides tegutsevaid keskkonnaõiguse organisatsioone kolmeteistkümnest Euroopa riigist, KÕK on ühenduse liikmeks oma loomisest alates. J&E eesmärgiks on parendada nii keskkonnaõigust kui selle rakendamise praktikat nii siseriiklikul kui EL tasandil. Selle saavutamiseks analüüsib J&E EL õiguse ülevõtmist ning rakendamise praktikat, suhtleb otsusetegijatega EL tasandil ning algatab vajadusel puudujääkidele tähelepanu juhtimiseks ka kohtuasju.

Loe J&E tegevuste kohta lähemalt J&E kodulehelt: http://www.justiceandenvironment.org/