Vaidlus Ess-soo kaitseala loomise üle algas juba aastal 2004; juhtumist tervikuna  saab tervikuna lähemalt lugeda Juhtumite rubriigis olevast 
ülevaatest. Käesolev kohtuasi on kogu vaidluses juba kolmas; see sai alguse 2011. a jaanuaris, mil ettevõtja esitas Ess-soo kaitse alla võtmise otsuse peale halduskohtusse kaebuse. Ettevõtja leidis kaebuses, et kuna kaitseala loomine takistab tulevikus kaevandamist, rikuti selle otsusega tema õigusi.

Tartu halduskohtu 18.11.11 otsusega jäeti kaebuse rahuldamata. Kohus leidis, et kohaliku kaitseala loomine ei riku ettevõtja õigusi, kuna tal ei ole subjektiivset õigust kaevandamisele. Keskkonnateenistus otsustas 2002. aastal kaevandamisloa küll anda, aga ei ole seda menetluse venimise tõttu tänini välja andnud; seega ei ole menetlus veel lõppenud ning ettevõtjal on õigus vaid kaevandamisloa korrakohasele menetlemisele. Kuna subjektiivseid õigusi ei olnud rikutud, ei olnud kaebus kohtu hinnangul põhjendatud.

Arendaja kohtuotsusega ei nõustunud ning esitas sellele kaebuse Tartu ringkonnakohtule. Urvaste vallavolikogu esindab kohtumenetluses KÕKi jurist Kärt Vaarmari.

(foto Ess-soost: Siim Vahtrus)