Miks just valitsuse tegevusprogramm?

Tegevusprogramm koondab poliitilised suunad ning ametnike olulisemad tegevused järgmise nelja aasta jooksul. Koos riigieelarve strateegia ja iga-aastaste riigieelarvetega on see peamine töö-ülesanne, mille valijad on valitsusele andnud.

Tegevused on tulnud 2011.aasta valimistel antud lubadustest. Seega pärinevad need kas IRL või Reformierakonna valimisplatvormist või on tekkinud valitsusliidus ühiselt.

Kes on valitsemise valvurid?

Valvurid on sõltumatud vaatlejad, kes  annavad hinnangu  selle kohta, kuidas  plaanid tegelikkuses täituvad.    Valvurid ei koosta valitsuse tegevuse aruannet  - see on riigikantselei töö. Valvurite hinnangud käivad selle kohta, kas lubadused on  mõistlikult ellu viidud ja eesmärgid saavutatud. Kogume  infot  tulemuste kohta  ning jagame seda avalikult. ERRi veebiportaalis  valvurid.ee saavad  arvamust avaldada kõik huvilised. Nii saab valitsus kasulikku ja mitmekesist tagasisidet,  sealhulgas nii ausat kriitikat  kui tunnustust kordaminekutele.

Veebikeskkonda haldavad ERR ja  Praxis. Valvurid on Arvi Hamburg (TA Energeetikanõukogu); Eesti Juristide Liit; Eesti Maaomavalitsuste Liit; Eesti Maavarade Ühing; Eesti Patsientide Esindusühing; Eesti Üliõpilaskondade Liit; Eestimaa Looduse Fond; EMSL (Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit); EPKK (Eesti Põllumajandus- Kaubanduskoda); e-Riigi Akadeemia; Kadri Koreinik (Võru Instituut); Kaitseuuringute Keskus; Kaubandus-Tööstuskoda; Keskkonnaõiguse Keskus; Korruptsioonivaba Eesti; Krista Kerge (Tallinna Ülikool); Kristina Kallas (MTÜ Pagulasabi); Külaliikumine Kodukant; Lapse Huvikaitse Koda; LEADER programm; Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon; Maavarade Ühing, Marko Lõhmus (Kultuurikoja liige); MTÜ Naabrivalve; Peep Nemvalts (Tallinna Ülikool); SEI Tallinn; Sisekaitseakadeemia jt

Valimiste valvurite veebikeskkond on loodud koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga ning tegevust toetab Avatud Eesti Fond.

Algatuse esitlusüritus toimub täna, 16.01 kell 13.00 -14.00 Rahvusraamatukogu nurgasaalis, kus võtavad sõna Annika Uudelepp (Praxis), Mall Hellam (Avatud Eesti Fond), Hille Hinsberg (Praxis),  Linnar Viik (visionäär) ja Tiina Ristmäe (MTÜ Eesti Naabrivalve).

Kontakt: Poliitikauuringute Keskus Praxis, Hille Hinsberg, hille.hinsberg@praxis.ee

KÕKi poolt arvamuste andmist koordineerib Kärt Vaarmari, kart@k6k.ee, tel 5274761

Valvurite tegevust toetab Avatud Eesti Fond – www.oef.org.ee