Nii komisjoni üle-euroopaline tagasiside kui kommentaarid Eesti REKK kohta on kriitilised. Komisjoni hinnangul ei suuda Euroopa Liit REKK-des kavandatud tegevustega vähendada 2030. aastaks heidet vähemalt 55% võrra (võrreldes 1990. aastaga) ehk täita roheleppes seatud eesmärki.

Eesti puhul toob Komisjon välja näiteks, et Eesti ei suuda täita LULUCF eesmärke ning puudub konkreetne tähtaeg põlevkivi kasutamise lõpetamiseks.

Pikemalt sellest ja teistest värsketest keskkonnaõigusealastest arengutest loe uudiskirjast
 
Samal teemal: