Analüüsi koostamine oli ajendatud asjaolust, et Keskkonnaõiguse Keskus on oma viimase aja tegemistes korduvalt kokku puutunud küsimusega, kas ja kuidas on kohalikel omavalitsustel võimalik vähendada (tööstus-)hoonetest lähtuvaid häiringuid, nt müra või halba lõhna. Vahel juhtub ka seda, et sellistest häiringutest saadakse teada või need ilmnevad alles pärast seda, kui hoone juba valmis ehitatud. Kas siis on veel midagi võimalik ette võtta või tuleks tekkinud olukorraga lihtsalt leppida?

Analüüsi tulemusena selgus, et omavalitsustel on võimalus ning teatud juhtudel lausa kohustus kasutuslubade andmisel erinevaid huvisid (nt ettevõtja huvi tootmistegevust ellu viia, naabrite huvi tervise ja kodurahu kaitsele) tasakaalustada ja sellel eesmärgil lisatingimusi seada. Selleks annavad aluse nii kehtiv haldusmenetluse seadus, ehitusseadustik kui ka Riigikohtu praktika.

Analüüs on osaliselt koostatud SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali rahastamisel projekti „KÕKi meeskonna läbirääkimisoskuste arendamine“ raames.

Õiguslik analüüs "Ehitise kasutusloas kõrvaltingimuste seadmise võimalused"

Lisainfo:
Siim Vahtrus
siim@k6k.ee
55 68 3880