Küsimus, kas RMK-l on uuendusraie kohustus, on tekkinud ennekõike niinimetatud kõrgendatud avaliku huviga (KAH) aladel metsatööde planeerimise menetlustes. RMK on tagasi lükanud mitmeid ettepanekuid KAH aladel raiete või lageraie plaanist loobumiseks, kasutades sõnastust, millest kogukonnad ja/või keskkonnaühendused on aru saanud nii, nagu viitaks RMK oma kohustusele teha üksnes uuendusraiet.

LOE ANALÜÜSI

Et RMK seisukohtade tõttu on kujunenud arusaam, nagu peaks RMK uuendusraiet enda jaoks kohustuslikuks ning de facto on RMK valinud raieliigiks uuendusraie ka olukordades, kus oli võimalik valida ka muu raieliik, on analüüsis hinnatud kõigepealt küsimust, kas ja mis juhtudel võib RMK-l uuendusraie kohustus tekkida, seejärel küsimust, milliseid kaalutlusi peaks RMK raieliigi valikul silmas pidama.

Oluline on märkida, et praktikas tähendab uuendusraie suuresti lageraiet ja veidike turberaiet.

Analüüsi tellis MTÜ Päästame Eesti Metsad.


Lisainfo: Kärt Vaarmari, KÕKi jurist, kart@k6k.ee