Mets. Foto: Maria Kooskora

„Paljude ettekujutus, et RMK on riigiettevõte, kelle ainsaks eesmärgiks on riigile tulu teenida, ei ole õige. RMK on riigiasutus, kellel on peale tuluteenimise mitmeid muid ülesandeid – ka loodusväärtuste hoidmine ja riigimetsa avaliku funktsiooni tagamine,“ selgitas analüüsi üks koostajatest, õigusekspert Kärt Vaarmari. „Riigiasutusena peab RMK tegema otsuseid läbipaistvalt ja kaalutletult. Näiteks, kui RMK otsustab, kui palju ja mil viisil riigimetsa raiuda, peab ta kaaluma erinevaid huve ning oma otsuseid põhjendama. Vajadusel kaasama avalikkust ja hindama keskkonnamõju. Praktikas lähtub RMK reeglina aga tuluteenimise huvist, jättes muud väärtused tähelepanuta,“ lisas Vaarmari.

Eestimaa Looduse Fond, kes analüüsi täna avalikustas, tutvustas seda ka riigiasutuste esindajatele jaanuaris toimunud ümarlaual, mille järel anti osapooltele võimalus sellele tagasisidet anda.

Analüüsi koostasid keskkonnaõiguse eksperdid Kärt Vaarmari ja Kaarel Relve.

Lisaks avalikustas Eestimaa Looduse Fond täna analüüsi See puudutab metsatööde planeerimist KAH aladel, mille koostasid keskkonnaõiguse eksperdid Liis Keerberg ja Kärt Vaarmari. 

Analüüside valmimist toetas Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga Aktiivsete Kodanike Fondist ELFi projekti „Metsaotsused kaasavaks ja läbipaistvaks“ raames.


Rohkem infot ELFi metsablogist: elfond.ee/mets/oiguslikud-analuusid-2023