Kohus leidis hiljutises otsuses, et juhul, kui kaitstav ala ei ole enam kindlasti kaitsmist väärt, tuleks liikmesriigil algatada menetlus selle ala võrgustikust väljaarvamiseks. Kohtu hinnangul võib riik seda teha ka maaomaniku taotlusel, ent määravaks on siiski looduskaitselised argumendid.

Natura 2000 võrgustiku kaitse on aktuaalne ka Kreeka jaoks, kuna Euroopa Komisjon on otsutanud, et riigi suutmatus kaitsta adekvaatselt merekilpkonnade elupaiku väärib riigi kaebamist Euroopa Kohtusse. Juhul, kui kohus leiab sarnaselt Komisjonile, et liikmesriik on oma looduskaitse alaseid kohustusi rikkunud, on kohtul õigus riiki trahvida.

Lühiuudistes tutvustame ka Riigikohtu uut lahendit, kus selgitatakse, millised metsloomad on abitus seisundis olevateks. Mõiste sisustamine on oluline, kuna selles seisundis olevatele loomadele jahi pidamine on üldjuhul keelatud.

Lisaks kohtupraktikale tutvustame arenguid seoses Euroopa Liidu plaanidega keelustada õhukesed kilekotid ja teisi tähtsamaid eelnõusid ning vastuvõetud õigusakte.

Uudiskirja saate lugeda: http://k6k.ee/uudiskiri/2014/aprill