Eestiga on seotud ka üks viimaseid Euroopa Kohtu lahendeid, kus kohus andis oma hinnangu küsimusele, kas kohalik omavalitsus võib nõuda kogutud jäätmete vedamist lähimasse jäätmekäitluskohta.

Lisaks saab uudiskirjast lugeda karistusõiguse revisjoni mõjust keskkonnaalastele süütegudele, Varssavi kliimakohtumise tulemustest, paisutamisega seotud veeseaduse muudatustest, reoveesette kasutamise nõuete täpsustusest ja paljust muust.

Uudiskirja saate lugeda siit: http://k6k.ee/uudiskiri/2013/detsember

Head lugemist ja ilusat aasta lõppu! Järgmine uudiskiri ilmub juba 2014. a jaanuaris.