Lisaks kajastame Euroopa kohtu uusimaid lahendeid keskkonnamõju hindamise, nn Natura hindamise ja GMOsid puudutava regulatsiooni kohaldamise osas. Suvi on olnud tegus ka õigusloome valdkonnas - nt on Keskkonnaministeerium valmistanud ette tööstusheite seaduse rakendamisala käsitleva määruse muudatused, Euroopa Komisjon ette valmistamas pikaajalist strateegiat kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks ning Riigikogu asunud menetlema eelnõu, mis kaitseks senisest paremini mesinike õigusi GMOde kasvatamise üle otsustamisel.

Neist ja teistest teemadest saate lugeda augusti uudiskirjast.