Pöördumisega soovivad allakirjutanud tulevaselt valitsuselt kokkuleppeid, mis ei lubaks uusi põlevkivikaevandusi, ning rõhutavad, et vaja on selget teekaarti, kuidas minna üle taastuvenergiale.

PÖÖRDUMISE TÄISTEKST

“Ainuüksi olemasoleva fossiilkütuste taristu kasutamine on piisav selleks, et me Pariisi kliimaleppega kokkulepitud eesmärki ei saavuta ning kliima soojeneb kahe kraadini, mis ületab inimkonna taluvuse piiri. Igasugused taastuvenergiale üleminekut takistavad või viivitavad investeeringud tulevad riigi pikaajaliste eesmärkide saavutamisele ainult kahjuks. Eestil tuleb vältida tegevusi, mis lukustavad meid fossiilkütuste põhise majanduse lõksu kasvõi lühikeseks ajaks ning annavad hoogu kliimakriisile”, selgitas Eestimaa Looduse Fondi kliimapoliitika ekspert Piret Väinsalu.

Selle asemel vajame tulevikku vaatavat ja terviklikku käsitlust, kuidas katta Eesti vajadused taastuvenergiaga, garanteerides samal ajal ka laiem ühiskondlik kasu ja looduse hea käekäik.

Pöördumisele allakirjutanud tähestikulises järjekorras:

Arengukoostöö Ümarlaud
Bioneer.ee
Eesti Energiaühistu TÜ
Eesti Keskkonnahariduse Ühing
Eestimaa Looduse Fond
Eesti Ornitoloogiaühing
Eesti Päikeseelektri Assotsiatsioon
Eesti Roheline Liikumine
Eesti Vesinikutehnoloogiate Ühing
Eleport
Keskkonnaõiguse Keskus
Koosloodus SA
Mondo MTÜ
Päästame Eesti Metsad
Pärandkoosluste Kaitse Ühing
Rohetiiger
Sorex


Lisainfo:
Piret Väinsalu, Eestimaa Looduse Fondi kliimapoliitika ekspert, piret@elfond.ee, 58120287