Lühikestes uudistes tutvustame rahvusvahelise kliimaleppe sõlmimisel tehtud pisikesi edusamme, Euroopa Kohtu lahendeid keskkonnaasjades infole juurdepääsu ja kohtumenetlustega liitumise teemal, hallhüljeste küttimist lubavat määrust ja paljut muud.

Uudiskirja saate lugeda aadressilt: http://www.k6k.ee/uudiskiri/2014/detsember