Koduses Eestis hindas Riigikohus taastuvenergia tasude põhiseaduspärasust ning Õiguskantsler leidis, et veeseaduse kalapääsude rajamist puudutav säte pole põhiseadusega kooskõlas. Riigikohus leidis teises lahendis veel,et naabritel puudub õigus vaidlustada planeeringu vastumõtmise otsust.

Jäätmete valdkonnas käsitleme Euroopa Komisjoni uut ringmajanduse plaani ning järgmisel aastal jõustuvaid jäätmeseaduse muudatusi. Samuti tutvustame uut Euroopa Kohtu lahendit jäätmete veo kohta üle riigipiiri.

Huvitavaid arenguid leiab veel mitmetest teistest valdkondadest, nt energeetika, metsanduse, kalanduse ja jahinduse alalt.

Uudiskirja saab lugeda siit:

http://www.k6k.ee/uudiskiri/2015/detsember

 

KÕKi uudiskirja meeskond soovib kõigile lugejatele kaunist jõuluaega! Järgmine uudiskiri juba uuel aastal!