Rahvusvaheliselt tasandilt jõuavad teini uudised ÜRO Keskkonnaassambleel arutatust ning Bonnis novembris toimunud üleilmse kliimakonverentsi tulemustest. Kaua kestnud glüfosaadi vaidlus on samuti jõudnud lõpule.

Eestis on veel enne jõulupühi jõustunud mitmete määruste muudatused, nt reoveesette kasutamise ja kalapüügi alal. Valitsus on teiste tegevuste kõrvalt jõudnud lõpetada ehitusmaavarade arengukava elluviimise ja pikendada ajutiste põlevkivi kasutustasu määrade rakendamist ühe aasta võrra.

Need ja teised uudised on lugemiseks siin.

Soovime häid pühi ja head vana aasta lõppu!