Juhendid keskenduvad üldplaneeringutele ja kohalikele kaitsealadele. Käsitletakse nii õigust, metsandust, ökoloogiat kui ka kommunikatsiooni puudutavaid küsimusi. 

Juhendmaterjali koostasid eksperdid Eestimaa Looduse Fondist ning Keskkonnaõiguse Keskusest ja inimesed kogukondadest ning omavalitsustest.

Juhenditega saab tutvuda Eestimaa Looduse Fondi kodulehel.

Juhendid on valminud projekti “Kohaliku metsa tulevik - teadlikud osalejad ja paremad otsused” raames, mida toetab Aktiivsete Kodanike Fond.