Lisaks saab lugeda Õiguskantsleri arvamust väärtusliku põllumajandusmaa kaitse seaduseelnõu kohta, milles leitakse, et kavandatud piirangud on maaomanike seisukohast ebaproportsionaalsed. Metsanduse arengukava koostamine jätkub – valitsus on nüüd teinud ametliku algatamise otsuse, mis tähendab, et probleemide kaardistuse järel asutakse meetmeid välja töötama. Euroopa Parlament ja EL liikmesriigid on aga jõudnud kokkuleppele direktiivi osas, mis keelaks juba 2021. aastast hulga ühekordseid plasttooteid.

Täpsemalt loe uudiskirjast.