Kolmandas uudises tutvustame Euroopa Komisjoni põhjalikke plaane välisõhu kvaliteedi parandamiseks, mille hulka kuulub plaan kehtestada EL-tasandi reeglid keskmise suurusega põletusseadmetele (keskküttekatlamajadele jms).

Lühiuudistes tutvustame kahte EL kohtute lahendit seoses juurdepääsuga keskkonnainfole, F-gaaside heite vähendamiseks mõeldud EL eelnõu osas saavutatud kokkulepet Euroopa Parlamendi ja EL nõukogu vahel, riigi uut jäätmekava, millele saab 27. jaanuarini kommentaare esitada ja muudki huvitavat.

Uudiskirja saate lugeda siit: http://www.k6k.ee/uudiskiri/2014/jaanuar