Riigikogu on aasta alguses võtnud menetlusse kaks keskkonnaseadustiku eriosa eelnõud – kiirgusseaduse ja atmosfääriõhu kaitseseaduse eelnõud. Uued seadused soovitakse juba sel aastal ka jõustada. Jaanuaris jõustusid veeseaduse muudatused, mis käsitlevad põllumaade väetamisest tuleneva hajureostuse vähendamist ning on tingitud vajadusest saavutada EL nitraadidirektiivi eesmärke. Energiatõhususe direktiivi ülevõtmiseks on Riigikokku saadetud energiamajanduse korralduse seaduse eelnõu.

Juttu tuleb veel teistestki arengutest nii Eesti kui EL tasandil.

Head lugemist!

Uudiskirja saab lugeda siit: http://www.k6k.ee/uudiskiri/2016/jaanuar