Lisaks anname ülevaate mitmest seadusemuudatusest, mis jõustusid eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses. Kehtima hakkasid teiste seas ka uus maapõue seadus ja atmosfääriõhu kaitse seadus, sellega seoses taaskehtestati ka seaduste alusel kehtestatud määrused.

Riigikontrollil on valminud uus audit jäätmete kogumise ja sorteerimise kohta. Auditi kohaselt olmejäätmete kokkukogumise süsteem üldiselt toimib, kuid jäätmete sorteerimisega on Eestis jätkuvalt probleeme.

Neist ja teistest arengutest saab lugeda siit:

http://www.k6k.ee/uudiskiri/2017/jaanuar

Head lugemist!