Samuti on ministeeriumides valminud mitu tähtsat eelnõu, teiste seas nt uus välisõhu kaitset puudutava seaduse eelnõu ja olulise ruumilise mõjuga objektide nimekirja muudatuste eelnõu.

Seadusandjad on olnud tegusad ka EL-tasandil. Liikmesriikide esindajad jõudsid möödunud kuu jooksul kokkuleppele biokütuste mõjusid piirava eelnõu osas ning GMO-de kasvatamise reeglite muudatustes. Euroopa Komisjon avalikustas aga põhjalikud muudatusettepanekud jäätmekäitluse osas, mille eesmärgiks on oluliselt vähendada jäätmete kõrvaldamist ning hoogustada äravisatud toodete uuestikasutamist ja ümbertöötlemist.

Kõigist neist teemadest ning paljust muustki saate lugeda: http://k6k.ee/uudiskiri/2014/juuli