Lisaks eelnimetatutele käsitleme veel eelnõusid, mis täpsustaksid KMH eelhinnangu ja aruande sisunõudeid, viimast ametlikku kokkulepet EL energiamärgistuse reformis ja teisi arenguid.

Head lugemist ja mõnusat puhkusteperioodi!

http://www.k6k.ee/uudiskiri/2017/juuli