Hüvitusmeetmetega on kohane arvestada alles siis, kui selgub, et projekt küll avaldab mõju Natura alal kaitstavatele väärtustele, ent sellele puuduvad alternatiivid ning see on ülekaalukate avalike huvide tõttu vajalik. Järeldused võivad olla väga olulised ka planeeritava Rail Baltic raudteetrassi mõjude hindamisel ja asukoha valikul.

Lisaks kohtupraktikale tutvustame ka muid arenguid rahvusvaheliselt, EL kui ka siseriiklikult tasandilt, nt ÜRO järjekordset kliimakonverentsi tulemusi, EL otsusest loobuda nii mullakaitse kui ka keskkonnasjades õigusemõistmisele juurdepääsu direktiivist. Riigikogus aga jätkub omavalitsustelt palju vastukaja tekitanud jäätmeseaduse muudatuste menetlemine.

Nendest ja teistest arengutest saate lugeda siit: http://www.k6k.ee/uudiskiri/2014/juuni

Head lugemist!