Sain saatest "Otse uudistemajast" teada, et riigikogu liikmed Heiki Kranich (Reformierakond), Peeter Ernits (EKRE), Erki Savisaar (Keskerakond) ja Andres Metsoja (Isamaa) on tulnud riigikogu puhvetis mõttele korraldada ümber Eesti randade kaitse.

Mõttest sündis eelnõu (483 SE), mille seletuskirja kõige usutavam osa on ennustus, et elavneb kinnisvaraturg, sest maaomanikel võiks olla huvi randa ehitada.


Kehtiva looduskaitseseaduse (LKS) järgi on randadel ja kallastel kuni 200 meetrine ehituskeeluvöönd, kuid selle ulatust saab planeeringutega muuta. Eelnõuga soovitakse ehituskeeluvöönd sisuliselt kaotada, edaspidi oleks selle laiuseks vaikimisi üksnes 20 meetrit. Seadusemuudatus jõustuks juba 1. septembril 2022. Lisaks on kavas kaotada ka hulk muid piiranguid rannas, nagu näiteks praegu kehtivad keelud maavarasid kaevandada ja mootorsõidukiga sõita.

Täispikk lugu ilmus ERRis 21.12.2021.