Keskkonnaõiguse Keskuse jurist Kaarel Relve kirjutab ERRi uudisteportaalis, et "Eesti keskkonnaorganisatsioonid on aastaid juhtinud tähelepanu probleemidele Natura 2000 võrgustiku alade kaitsel, sh metsa majandamisega seonduvalt. Üht-teist on riik vastusena ka teinud, kuid enamikku süsteemseid probleeme pole lahendada suudetud. Üks sellistest probleemidest on raied kaitsealadel. /..../ 

Kahtluse korral tuleb mõjusid hinnata ja vajadusel raie hindamise põhjal keelata või seada sellele tingimused, mis tagavad, et raie ei avalda kaitse-eesmärkide saavutamisele olulist negatiivset mõju. /..../ Seekord ei heideta ette mõne sätte formaalset puudulikkust, vaid süsteemset probleemi ja praktika mittevastavust õigusele. /..../

Täispikk lugu ilmus ERRis 17.08.2021.