KÕKi jurist ja juhatuse liige Kärt Vaarmari käis rääkimas KÕKi toimimispõhimõtetest ning avalikkuse kaasamise edendamise projektidest.
Õppereisil osales kokku 13 inimest Moldovast ja 13 inimest Valgevenest. Kärt Vaarmari sõnul huvitasid neid KÕKi tegevustest kõige enam küsimused, kui paljude juhtumitega KÕK tegeleb, miks meie koolituste peamiseks sihtgrupiks on ametnikud, ning kuidas toimib tasulise teenuse osutamine sotsiaalse ettevõttena. Eesti õigussüsteemist pakkus suurt huvi elektrooniline Riigi Teataja. Sellelaadset süsteemi Moldovas ega Valgevenes ei tunta ning seetõttu tundus osalejatele ulmelisena süsteem, milles õigusaktide ametlikku teksti paberkandjal välja ei anta, ning õigusaktide tekstid on veebis pidevalt kaasajastatud.