Riigikohtu otsuse aluseks olev ala Jõelähtme vallas Ruu külas, kuhu OÜ Väo Paas soovib rajada lubjakivi maardlat. Foto: Ruu küla heakorra selts
Riigikohtu otsuse aluseks olev ala Jõelähtme vallas Ruu külas, kuhu OÜ Väo Paas soovib rajada lubjakivi maardlat. Foto: Ruu küla heakorra selts

Mai lõpus langetas Riigikohus otsuse, milles selgitas kohaliku omavalitsuse õigust luua kohalikke kaitsealasid. Looduskaitseseaduses (LKS) sätestatud võimalust on omavalitsused kasutanud aktiivselt ka kaitsmaks väärtuslikke alasid kaevandamisohu eest. Uues lahendis selgitab Riigikohus, et selline tegevus on põhimõtteliselt lubatav, ent seejuures tuleb lähtuda õigetest kaalutlustest.

Riigikohtu otsus loob hädavajalikku selgust seni mitmeid vaidlusi põhjustanud küsimuses, milliste argumentide põhjal võib kohalik omavalitsus kaitsealasid luua. Riigikohtu seisukoht ütleb ka, et kohalikku kaitseala luues tuleb tugineda kohalikele huvidele.
Riigikohtu otsuse aluseks olev ala Jõelähtme vallas Ruu külas, kuhu OÜ Väo Paas soovib rajada lubjakivi maardlat. Foto: Ruu küla heakorra selts

Teiste teemade hulgas juuni uudiskirjas veel:
  • Keskkonnaalase aruandluse lihtsustumine
  • EL puhta energia pakett
  • Euroopa Liidu Üldkohtu otsus jätta läbi vaatamata kaebus EL asutuste kliimaalase tegevusetuse vastu
  • Õiguskantsleri seisukoht sellest, et inimesed peavad müra eest olema kaitstud aastaringselt.

Lugeda saab ka raierahust, metsandusest ja jäätmetest.

Nendest ja mitmetest teistest arengutest saate lugeda värskest keskkonnaõiguse uudiskirjast.

Saa Eesti ja Euroopa Liidu keskkonnaõiguse värskeimad uudised igakuiselt oma postkasti!