Enamlevinud küsimused, millega KÕK seni kokku on puutunud seonduvad detailplaneeringu käigus erinevate tegevuste lubamisega või mitte lubamisega ning vastavate protseduuridega – nt keskkonnamõju hindamisega. Tasuta juriidilise nõu saamine on hea ja kiire võimalus konsulteerida keskkonnajuristidega, kes kõnealuste küsimustega igapäevaselt kokku puutuvad.

Keskkonnaõiguse Keskuse ja Eestimaa Looduse Fondi kevadel käivitatud looduskaitse nõuandla on oma nelja tegutsemiskuu jooksul pakkunud tasuta õigus- ja looduskaitsealast abi ligi 30 juhul. Siiani on enamasti pöördujateks olnud maaomanikud, kõige enam Võru-, Valga- ja Pärnumaalt. Maaomanikele on küsimusi tekitanud näiteks eratee renoveerimine hoiualal, metsaraie Natura-alal, Natura looduskaitseala laiendamine, ehitamine piiranguvööndis jne. Küsimuste lahendamiseks oleme vajadusel ka kohale sõitnud, ent reeglina oleme nõu andnud telefoni ja e-kirja teel. Kõik pöördumised saavad esialgse vastuse hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.

Pikemalt saab tasuta nõustamise eesmärgiga, nõuandjatega ning seni esile kerkinud peamiste küsimuste ja vastustega tutvuda KÕKi looduskaitse nõuandla kodulehel. Nõu saamiseks võtke meiega ühendust telefoni teel 742 4524 või saatke küsimus/probleem kodulehel oleva vormi kaudu.